NASZA OFERTA

PROWADZENIE KSIĘGOWOŚĆI UPROSZCZONEJ

KSIĘGI
HANDLOWE

– tworzenie polityki rachunkowości i planu kont dla nowo powstałych firm

– dekretacja i księgowanie dokumentów

– prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych

– sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald

– prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

– obliczanie zaliczki na podatek dochodowy CIT

– prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług

– sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego elektronicznych deklaracji VAT, VAT-UE

- generowanie i wysyłanie plików JPK

– przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)

- przygotowywanie danych finansowych do wniosków kredytowych oraz leasingowych

– reprezentacja Klienta przed Urzędem Skarbowym

KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA

KSIĘGOWOŚĆ
UPROSZCZONA

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW / RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

– dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów

– prowadzenie ewidencji przychodów wg właściwej stawki ryczałtu

– przygotowywanie kalkulacji podatkowych, informowanie o wysokości podatku do zapłaty

– prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług

– sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego elektronicznych deklaracji VAT, VAT-UE

- generowanie i wysyłanie plików JPK

– prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

– sporządzanie rocznych deklaracji PIT-36, PIT-36L

- przygotowywanie danych finansowych do wniosków kredytowych oraz leasingowych

– reprezentacja Klienta przed Urzędem Skarbowym

KSIĘGOWOŚĆ FUNDACJI
I STOWARZYSZEŃ

– tworzenie polityki rachunkowości i planu kont dla nowo powstałych organizacji NGO

– dekretacja i księgowanie dokumentów w podziale na działalność statutową nieodpłatną /działalność statutową odpłatną/ działalność gospodarczą

– prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych

– sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald

– prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

– obliczanie zaliczki na podatek dochodowy CIT

– prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług

– sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego elektronicznych deklaracji VAT, VAT-UE

- generowanie i wysyłanie plików JPK

– przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)

– pomoc w rozliczaniu otrzymanych dotacji

KADRY, PŁACE,
ZUS

– prowadzenie ewidencji personalnej pracowników – akta osobowe, ewidencja czasu pracy, dokumentacja związana z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, aneksy do umów o pracę

– prowadzenie dokumentacji płacowej – listy płac, rachunki do prac zleconych, kartoteki wynagrodzeń, naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń  generowanie PIT-11, PIT-8C

– dokumentacja  ZUS –  zgłaszanie/wyrejestrowywanie pracowników i zleceniobiorców, wysyłanie miesięczych deklaracji rozliczeniowych, przygotowywanie dokumentacji do zasiłków macierzyńskich/opiekuńczych/chorobowych, raporty RMUA

- prowadzenie pełnej dokumentacji ZUS dla właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych i wspólników spółek cywilnych

- przygotowywanie i wysyłka dokumentów do PFRON związana z refundacją wynagrodzeń i/lub składek ZUS za niepełnosprawnych pracowników oraz właścicieli firm

– reprezentacja Klienta przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

ROZWIĄZANIA  ON-LINE

ROZWIĄZANIA
ON-LINE

– udostępnienie mobilnej platformy do fakturowania COMARCH ERP XT - na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu - smartfon, tablet, laptop, komputer stacjonarny

- możliwość wysyłania wystawionych faktur bezpośrednio do systemu księgowego Biura Rachunkowego

- możliwość wysyłania faktur bezpośrednio do kontrahentów

PROWADZENIE KSIĘGOWOŚĆI UPROSZCZONEJ

POMOC PRZY ZAKŁADANIU FIRMY

- pomoc przy uzyskaniu wsparcia finansowego z Powiatowego Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych chcących otworzyć własną działalność gospodarczą

- dobór właściwej formy opodatkowania

- przygotowanie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG)

- pomoc przy założeniu spółki z o.o.

- pomoc przy założeniu spółki cywilnej

- przygotowanie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R

- rozliczanie otrzymanych dotacji

Dzięki współpracy z inspektorem bhp pomagamy również w organizacji wymaganych przepisami szkoleń pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy, zarówno dla pracowników, jak i samych pracodawców.

© 2013-2019 EXCELLENT Biuro Rachunkowe Elżbieta Filipińska | wykonanie netperfekt.pl

Please publish modules in offcanvas position.